Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Liturgika

Termíny zkoušky Liturgika

11. ledna 2012 v 13:24 | PeVy
Termíny zkoušek z Liturgiky: Brno: 3.3.2012 v 13,00 hod.; 17.3.2012 a 14.4. 2012 oboje v 9,00 hod. (již je možno si zapsat do Stagu)

Požadavky - ZL II.

19. října 2011 v 14:12 | PeVy
Předmět bude zakončen ústní zkouškou, bude se losovat ze 25-i otázek, které jsou ve skriptech na straně 4.
Skripta ze speciální liturgiky (liturgie svátostí) jste obdrželi e-mailem.
 
 

Reklama