Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Editorial

Požehnané Velikonoce

6. dubna 2012 v 10:24 | PeVy

Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. (Mk 16,6)

Z tohoto místa (již naposledy) Vám přeji, ať Vás do dalších dnů a roků naplní radost z vědomí, že smrt není konečným stavem našeho života. Petr

Požehnané vánoce

23. prosince 2011 v 8:40 | PeVy
Přeji vám všem i vašim rodinám krásné, pokojné a radostné prožití Božího příchodu k nám

Před zkouškou (nejen) z MT

8. června 2011 v 8:48 | PeVy
3 týdny před zkouškou se sv. Petr ptá sv. Aloise (patrona studentů): "Co dělají studenti?" Odpověď: medici na to kašlou (chlastají), právníci na to kašlou, teologové na to kašlou. 2 týdny před zkouškami: medici na to kašlou, právníci se učí, teologové na to kašlou. 1 týden před zkouškami: medici se učí, právníci se učí, teologové na to kašlou. 2 dny před zkouškami: medici se učí, právníci se učí, teologové se modlí. Na to sv. Petr řekne: tak pomůžeme teologům, ne?

Požehnané Velikonoce

21. dubna 2011 v 15:00 | PeVy
Hluboké duchovní prožití Kristovy smrti a vzkříšení přeje Vám všem i sobě Petr

Požehnané vánoce všem

23. prosince 2010 v 15:05 | PeVy

Požehnané oslavy zázraku Božího narození přeji Vám všem. PetrNám,nám narodil se...
 
 

Reklama