Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Duben 2012

Požehnané Velikonoce

6. dubna 2012 v 10:24 | PeVy |  Editorial

Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. (Mk 16,6)

Z tohoto místa (již naposledy) Vám přeji, ať Vás do dalších dnů a roků naplní radost z vědomí, že smrt není konečným stavem našeho života. Petr