Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Říjen 2011

Požadavky - ZPT

19. října 2011 v 14:22 | PeVy |  Pastorální teologie
Na osobních stránkách Prof. Ambrose je soubor ve wordu "Fund PT program", který obsahuje požadavky na splnění předmětu Základy pastorální teologie - test z povinné literatury a kolokvium.
Dále v odborných textech na vzdělávacím portále - praktická teologie - Fundamentální pastorální teologie jsou soubory "Fund PT 1" a "Fund PT 2", což jsou prezentace přednášek, které již proběhly.
Bohužel jsem tam však nenašel naskenovanou literaturu (byť by tam dle přednášejícího měla být rovněž), které je poměrně dost, spíše hodně. Něco se dá stáhnout z internetu (GS), ale většina zřejmě ne. Pokud budete někdo úspěšnější v hledání, případně mi zapůjčíte knihy, texty naskenuji a dám ke stažení. Máte možnost být prospěšní Usmívající se svým spolužákům.

Požadavky - ZL II.

19. října 2011 v 14:12 | PeVy |  Liturgika
Předmět bude zakončen ústní zkouškou, bude se losovat ze 25-i otázek, které jsou ve skriptech na straně 4.
Skripta ze speciální liturgiky (liturgie svátostí) jste obdrželi e-mailem.

Požadavky DT II.

19. října 2011 v 14:08 | PeVy |  Dogmatická teologie
Požadavky na úspěšné uzavření předmětu Dogmatická teologie II.:
prostudování kapitol 1. - 3. knihy Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel (nejlépe 4. vydání, ale dle mého není velký rozdíl mezi 3. a 4. vydáním, pokud někdo má toto starší; dá se koupit i v "normálních" knihkupectvích); z kapitol 4. a 5. nám prof. Pospíšil zdůrazní na přednáškách, na co se zaměřit.
Zkouška bude formou testu jako loni.

Požadavky - MT II.

19. října 2011 v 14:02 | PeVy |  Morální teologie
Požadavky na úspěšné uzavření předmětu Morální teologie II. jsou uvedeny v textech k předmětu na LMS Unifor (přímý vstup je na našich stránkách dole vlevo) v kapitole 4.6.3.1. na úplném konci:
1. stručné odpovědi na 10 otázek
2. 3 normostrany práce k některé kapitole GS
3. 2 normostrany k některému tématu z přednášek (argumenty pro protichůdná řešení
Zkouška bude ústní z částí 3. a 4. textu na LMS Unifor.