Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Září 2011

Učebna pro školní rok 2011/2012

23. září 2011 v 19:28 | PeVy |  Organizační záležitosti
V letošním roce bude společná výuka našeho ročníku probíhat v učebně D31, skupina NAKAT bude mít své předměty v učebně C32.

Rozvrh 2011-2012

15. září 2011 v 10:26 | PeVy |  Organizační záležitosti
Na Portál CMTF byly do složky Stálé informace pro akademický rok, podsložka Ak. r. 2011/2012 a Rozvrhy vyvěšeny rozvrhy pro obory kombinovaného studia TENA, NAKAT, TENAN, KAT, KV, SocPed, TSZŽ a SKFD. Jedná se o finální verzi se zapracovanými požadavky vyučujících, včetně jejich připomnínek z první poloviny září 2011. U rozvrhů pro brněnskou skupinu budou ještě doplněny učebny poté, co jejich pronájem potvrdí FF MU. Definitivní podoba rozvrhů těchto oborů bude na Portále CMTF v podobě náhledu k dispozici až poté, co se do ní budou moci promítnout všechny změny týkající se zejména volitelných předmětů. Mgr. Walerian Bugel, dr., rozvrhář CMTF UP