Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Duben 2011

Požehnané Velikonoce

21. dubna 2011 v 15:00 | PeVy |  Editorial
Hluboké duchovní prožití Kristovy smrti a vzkříšení přeje Vám všem i sobě Petr