Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Odpověď: Termín zkoušky z CDN

21. ledna 2011 v 13:01 | PeVy |  2. ročník
Jeden je zřejmě málo, dva už dost (díky. Lenko), protože jsme obdrželi odpověď ohledně zkoušky z církevních dějin. Odpověď obsáhlou, ovšem:
Vážení kolegové,
odpovídám současně na Vaše dva e-maily, protože se obsahově překrývají. Záležtost jsem v uplynulém týdnu projednal s proděkanem pro studijní záležitosti doc. Chalupou i s vedoucím katedry církevních dějin prof. Pojslem, abych neodpovídal jenom sám za sebe.
1. Záležitost koncepce výuky i systému ověřování znalostí je otázkou studijního programu, který po přípravě na fakultě schvaluje její Vědecká rada a následně musí být akreditována Akreditační komisí ČR, jejíž členy schvaluje vláda ČR. Ani na jednom z těchto grémií nikdo nezpochybnil systém skladby předmětů církevních dějin, ani jejich zakončení. Dílčí zápočty (uskutečňované prostřednictvím testu) mají studentům pomoci, aby asimilovali základní učivo a mohli se dostavit k závěrečné zkoušce, která je ústní a je shrnutím celé probírané látky z oblasti církevních dějin. Navíc má prokázat, že student je schopen o problematice nejenom psát, ale také pronést souvislý projev (i to by mělo být jednou z věcí, kterou si při studiu osvojí) a prokázat, že problematiku vnímá komplexně, nejenom v rámci jednotlivých období (mnohá témata procházejí celými církevními dějinami). Zkouška je komisionální proto, aby umožnila objektivní hodnocení studenta, vyučovaného třebas i různými vyučujícími. Tento způsob zkoušení je na univerzitách naprosto běžný a je zcela v souladu s platným Studijním a zkušebním řádem Univerzity Palackého v Olomouci. Pokud jste prokázali, že látku již ovládáte prostřednictvím testu, zajísté pro Vás nebude problém to prokázat i ústní formou. Cílem přeci není získat zápočet či zkoušku, ale vědomosti, které Vás budou orientovat v oblasti katolické teologie, v níž takříkajíc všechno souvisí se vším, a proto by bylo záhodno, aby Vaše vědomosti byly trvalého rázu. Nejde tedy pouze o to, abyste se "něco" na učili na test a vzápětí to úspěšně zapomněli.
2. V průběhu vyučování nově akreditovaných předmětů se ukázalo, že studenti mají zejm. v prvních ročnících příliš vysoký počet různých zakončení předmětů (zkoušky, kolokvia, zápočty. Vedení CMTF proto v rámci své kompetence rozhodlo, že některé předměty budou formálně sloučeny. Tak došlo ke sloučení předmětů "Církevní dějiny starověku" a "Církevní dějiny středověku" do jednoho. Vašeho ročníku se toto součení již nedotklo, a protože se jedná o tzv. prerekvizity (tedy předměty podmiňující složení závěrečné zkoušky), musely být učiněny změny ve STAGu, které možná vypadají tak, že se Vaše předměty ocitly mimo studijní plán, ale vězte, že tím nebudete nijak poškozeni (možná se to podaří nějak uvést do pořádku i ve STAGu). V případě problémů tohoto typu, které nejsou v kompetenci vyučujících, se prosím obracejte na studijní oddělení CMTF, nebo přímo na proděkana pro studijní záležitosti.
3. Ohledně termínů brněnského zkoušení. Základním východiskem je skutečnost, že studijní program je primárně uskutečňován na CMTF v Olomouci, brněnská výuka je pouze motivována snahou fakulty vyjít vstříc studentům, kteří jsou z jižní Moravy, aby především na výuku nemuseli dojíždět do Olomouce (je to nákladné a mnohdy i velmi obtížné). To ovšem nic nemění na faktu, že studijní program je uskutečňován především v Olomouci. Z toho vyplývá i přístup ke zkoušení: primárně zkoušíme v Olomouci a ve snaze vyjít vstříc studentům jim umožňujeme jeden termín v Brně. V případě závěrečné a komisionální zkoušky je navíc nutno dostat v jednom termínu a na jedno místo tři vyučující: vyučující, kteří mnohdy zajišťují výuku a zkoušení v Brně i v Olomouci nejen pro kombinované studium, navíc v Olomouci pro kombinované studium i jiných oborů (Cosiální pedagogika aj.). Věřte mi, že organizace komise a výběr termínů není záležitost jednoduchá a že jsme jí věnovali poměrně dost času, abychom termíny vybrali tak, aby mohli vždy alespoň tři vyučující. Je nemilé, že termíny se kryjí s dobou výuky, ale jak známo, výuka na VŠ nemá svůj důraz pouze na kontaktních hodinách, vzdělávání je záležitostí studenta. Navíc je nutno si uvědomit, že v průběhu jedné vyučovací hodiny (45 min.) komise může vyzkoušet dva, max. tři studenty, kteří se z hodiny mohou omluvit, dát si jí kolegou nahrát, popř si vypůjčit zápisky, takže většina studentů nebude tímto postupem nějak výrazně zatížena ohledně výuky. Ti, kteří se zkoušky nebudou chtít zúčastnit, se mohou nechat vyzkoušet v olomouckých termínech i s rizikem, že v Brně nebudou moct zúčastnit výuky: je to jejich volba a není v našich lidských silách (pokud byste po nás nechtěli nadpřirozený dar bilokace), abychom tomu nějak více pomohli.
Doufám, že jsem Vám uvedenou problematiku dostatečně (a srozumitelně) vysvětlil a těším se na setkání u příležitosti jednoho z vypsaných zkouškových termínů
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
Chair of Church History and Christian Art
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Chairman of the Academic Senate (ASUP)
Univerzitní 22, 77111 Olomouc, Czech Republic
e-mail:
tomas.parma@upol.cz
tel: +420 585 637 145
 


Komentáře

1 Pavel Tihlařík | E-mail | 22. ledna 2011 v 9:03 | Reagovat

Parma má v jednom obrovskou pravdu...
Jsou Olomoucká škola a to, že provádí výuku a sem tam i zkoušení v Brně, je od nich obrovsky vstřícný krok. Takže když jednou za čas vyjde zkouška takto nešikovně... Není to taková hrůza, ne?

2 PeVy | 23. ledna 2011 v 19:44 | Reagovat

Můj názor:
1. Brněnští studenti jsou (odhaduji) polovina počtu studujících kombinovaného studia, tudíž i polovina peněz, příspěvků od státu. Nemůžeme za to, že v Brně teologická fakulta není, možná by nás studovalo víc.
2. vypsat termín zkoušky v den přednášek mi přijde nekolegiální k přednášejícím v ten den (kdyby oni dali zkoušku v den přednášek Parmy, asi by se mu to také nelíbilo)i nám, protože někteří na přednášky chodí, aby se něco dozvěděli
3. mnozí jiní přednášející se nám snaží vyjít vstříc i za cenu práce (dojíždění...)navíc pro sebe, což oceňuji.
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

3 Vašek | 24. ledna 2011 v 19:40 | Reagovat

.... má pravdu předsedo.

4 PM | E-mail | 27. ledna 2011 v 12:27 | Reagovat

[1]: Pár poznámek: Loni se do Prahy nehlásil žádný bohoslovec, do Olomouce šest. Takže ta teologie, kterou studujete, je ekonomicky stěžejní, ne příprava nějaká příprava kněží. Brněnští studenti tedy možná živí několik kantorů z Olomouce. Dálkařů je zhruba stejně z Brna i Olomouce. Podle toho by se měli kantoři ke studentům chovat. Pavle, žádný obrovský vstřícný krok, ale snaha mít na výplaty (třebas subjektivně nevalné). Lze to odhadnout jednoduše: mrkni na rozvrh nějakého vyučujícího, spočítej hodiny a spočítej, kolik se jich odučí v Brně (5 ročníků, někdy dva obory, ...).

Celé pojetí zkoušky je dost šílené a jde proti snaze nehromadit dálkařům učivo. Pro normálně pracujícího člověka je to drsné, navíc za čtrnáct dní nebude vědět zase nic. Ovšem charmani si asi normální práci nedovedou představit, protože za peníze daňových poplatníků čtou knihy z knihovny. Aby byl student schopen duchaplně mluvit, musí znát fakta. Dokáže někdo čtvrt hodiny duchaplně hovořit o Efezském koncilu? Kolik faktů si k tomu pamatuje?

Myslel jsem si, že "chairman" znamená něco jako "předseda", ale asi bude přesnější překládat jako *)

---
*) vymazáno autocenzurou

5 PM | E-mail | 27. ledna 2011 v 12:29 | Reagovat

Jinak zdravím. Dozvěděl jsem se, že ze Spirituality je stále stejný test a studenti jsou díky tomu stále chytřejší a chytřejší ...

6 Vašek | 27. ledna 2011 v 16:00 | Reagovat

Dělaji si to co jim vyhovuje a hájí vlastní zájmi. Ale zájem někoho něco naučit je ten poslední :-(

8 Vašek | 28. ledna 2011 v 11:20 | Reagovat

Stejně nám nic jiného nezbude  než se to naučit a nebo to vyřešit jako Pavel. :-?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama