Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Listopad 2010

Porada vedoucích kateder

8. listopadu 2010 v 13:51 | PeVy |  2. ročník
Ahoj, bez jakéhokoli komentáře uveřejňuji stanovisko z porady vedoucích kateder (zaslané mi děkankou fakulty) ohledně témat bakalářských prací (názor si jistě každý dovede udělat sám): Vážený studente, srdečně Vás zdravím! Na poradě vedoucích kateder konané ve středu 3. 11. 2010 bylo ohledně toho, na co jste se ptal, dohodnuto následující: 1) V minulosti byl zkoušen systém návrhu témat závěrečných prací ze strany jednotlivých kateder, ale neosvědčil se. Nebudeme se proto k němu vracet. 2) Základní informace o tom, jak postupovat při rozhodování se ohledně tématu závěrečné práce, dostávají studenti zpravidla v rámci "Propedeutického semináře" už v 1. ročníku. Pokud snad tato informace v případě Vaší studijní skupiny nedopatřením zapadla, pokusím se v následujícím bodě vysvětlit, jaký postup doporučujeme (zároveň poprosím příslušné vyučující, aby předání těchto informací věnovali ještě větší pozornost než dosud, zvláště v případě studentů kombinované formy studia). 3) Je třeba, aby studenti od samého počátku studia s dostatečným předstihem promýšleli, jaký obor v rámci teologie je nejvíce zajímá, případně i jakému tématu by se rádi věnovali při sepisování závěrečné práce (zpočátku může být představa vágní, upřesní se až postupně v rámci konzultací s vedoucím práce). Podle toho se studenti rozhodují, na jaké katedře by si chtěli diplomový seminář zapsat. Je dobré udělat si přehled, jaké předměty dané katedry patří do Vašeho studijního plánu (fialová brožura) a jací vyučující je zajišťují ve Vaší studijní skupině (snadno zjistitelné např. z rozvrhu na Vzdělávacím portále CMTF). Ve volbě vedoucího doporučujeme volit jednu ze dvou možností postupu: a) Nejsnadnější je kontaktovat někoho, kdo v Brně zajišťuje výuku (ať už osobně či mailem), nastínit mu, jaké téma si představujete, poprosit o vedení či o radu, na koho jiného z dané katedry se obrátit. b) Je možné obrátit se přímo na vedoucího příslušné katedry (mailem či osobně), aby poradil a na základě nastíněné představy studentu doporučil vhodného vedoucího on sám. Po té, co padne předběžná dohoda mezi studentem a vyučujícím, který je ochoten ujmout se vedení práce na dané téma (byť je vymezené pouze provizorně), je vhodné zapsat si diplomový seminář na příslušné katedře. Seminář probíhá zpravidla formou nepravidelných osobních konzultací (podle instrukcí vedoucího). Nikoli však tak, že by vyučující dojížděl do Brna - zde musíte počítat s tím, že úkol vyhledat vedoucího a případně za ním dojet, je na straně studenta. V rámci konzultací dostává student instrukce, jak má postupovat. Je třeba také nezanedbat včasné vyplnění příslušných formulářů ohledně názvu práce (předběžného či definitivního), a to v termínech daných harmonogramem. Možnost externího vedoucího je třeba konzultovat s vedoucím příslušné katedry, který je zároveň garantem úrovně diplomových seminářů. Externí vedení je považováno v teologických oborech za výjimku. Musel by k němu být vážný důvod, se kterým by souhlasil vedoucí katedry a obhájil to před děkankou. Zdraví G. I. Vlková