Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Září 2010

Úkoly z prvních hodin DT1

26. září 2010 v 10:02 | PM |  2. ročník
Hermeneutika mystéria
 • Úvod
 • Epochy
 • 2. kapitola - nejdůležitější
Dei Verbum
 • hlavně 2. kapitola
Jako v nebi, tak i na zemi
 • 1.-3. (lépe -5.) kapitola do příště


Pravidla pro web

21. září 2010 v 18:10 | PM
Rubriky
 • Editorial: zde bude různé povídání a pravidla pro blog
 • Jednotlivé předměty seřazené podle abecedy
 • Organizační záležitosti: rozvrh, odkazy na školní weby, upozornění na různé termíny atd.
Soubory
 • Na serverech pro sdílení se stahováním možným i pro neregistrované smrtelníky
 • Na blogu budou jen odkazy

Info z první hodiny Systematické filosofie

21. září 2010 v 17:57 | PM |  2. ročník
Splnění podmínek k získání kreditů je jednoduché:
 • na osobních stránkách Dr. Dvořáka jsou požadavky
 • kromě přednášek doporučena kniha Machule: Filosofie přírody
 • dále doporučeno prvních pár kapitol ze Sousedík: Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského
 • test bude možné složit hned při další přednášce
 • tématu se budou týkat i semináře; tam je potřeba na Vzdělávacím portále získat texty a dopředu se připravit
Odkazy na literaturu:

Přivítání

21. září 2010 v 11:27 | PM
Milí spolužáci,
letos jsem založil na sdílení informací a dokumentů blog.